พิธีลงนามความร่วมมือธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจระหว่างองค์กร The Angel กับ Strategic Partner

ข่าวขายตรง

334986 317149

จากความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค4.0 ที่เป็นโลกยุคดิจิตอล สามารถทำให้ขยายตลาดการซื้อขายต่างๆไปทั่วโลกได้เพียงปลายนิ้วผ่านSocial Network และ e -Commerce ต่างๆส่งผลให้นักธุรกิจยุคใหม่ประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นแต่อีกมุมนึงเทคโนโลยีก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันทางด้านองค์ความรู้ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จอย่างมากมายองค์กรดิแองเจิลจึงได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างกลยุทธ์การตลาดทั้งด้านOn Line และOff Line หรือ O2O Business Model จากประสบการณ์อย่างยาวนานขององค์กรดิแองเจิลและการคัดสรรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการตลาดที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภายใต้การก่อตั้งโดย “ว่าที่ร.ต.เอื้ออารี ต่อเนื่อง” และ  “น.ส.ปณมพร ธาราธนกุล” ผู้ก่อตั้ง ได้ลงนามกับ “คุณเพ็ญทิพย์ โปษยานนท์” กรรมการผูจัดการ บริษัทโซล คอรฺปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “คุณยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ในนามศรีไทยเน็ตเวิร์ค  “คุณนันท์ฐภัส นามสอน” Operation and System Dupport Director.,Tarra Together โดยมีศิลปิน ดารา นักร้องที่เป็น Brand Ambasador และ สมาชิกผู้นำนักธุรกิจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

334983 334984 334985 3 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password