กรุงไทยปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว

Slider ข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ภาพประกอบ (6)

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารจะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา 00.01-02.30 . ได้แก่ บริการ KTB netbank บริการ KTB Corporate Online บริการ KTB Biz Payment บริการ Verify by VISA เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (KTB EDC) เว็บไซต์ www.ktb.co.th เว็บไซต์ KTB Call Center เว็บไซต์ Customer Complaint Center และเว็บไซต์กรุงไทยธนบดี สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ KTB Call Center หมายเลข 02-111-1111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password