เอสซีจี เคมิคอลส์ แนะนำนวัตกรรมใหม่ “เซียร่า เอฟอาร์” วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ

Slider ข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ออนไลน์

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดแสดงนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาค... (1)

เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคมในงานมหกรรมการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีInternational Wire & Cable Trade Fair for Southeast Asia 2017ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาโดยนำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคมที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยไปจัดแสดง เช่นเม็ดพลาสติกที่ป้องกันและควบคุมการลุกลามไฟ  (Frame Retardant Compounds)เม็ดพลาสติกที่ลดควันและลดการปล่อยสารฮาโลเจน(Low Smoke Halogen Free Compounds) รวมทั้งเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการจากหลายประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมากฃ

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมงาน International Wire & Cable Trade Fair for Sout...

สัมมนาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกใช้เม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟเพ...        แนะนำนวัตกรรมวัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ “เซียร่า เอฟอาร์” (CIERRA...

ในงานนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดสัมมนาทางด้านเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกใช้เม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟเพื่อความปลอดภัยและให้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได้แนะนำนวัตกรรมวัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ “เซียร่า เอฟอาร์” (CIERRAFR) โดยมีมร.ทิโมที แมคคาฟรี (Mr. Timothy McCaffery) Global Business Director – New Materials and Technology (ซ้ายสุด) และ ดร.วันทินี วิรัตยาพรวิศวกรด้าน Compound Formulationบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(ที่5 จากซ้าย) เป็นผู้บรรยาย

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมงาน International Wire & Cable Trade Fair for Sout... (1)

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดแสดงนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาค...          บรรยากาศภายในงาน

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ ADSS Cable (New Implication of Thai Industrial Standard for ADSS Cable) โดยมีรศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และประธานคณะกรรมการวิชาการ 892 หรือ กว 892 ทำงานเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเคเบิลเส้นใยนำแสง (ที่ 2 จากซ้าย)  คุณพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐานและเลขานุการคณะ กว.892 (ที่3 จากซ้าย) และคุณปราโมทย์ จงวิริยะเจริญชัย ผู้จัดการ OSP Engineering จาก True Internet Corporation (ที่4 จากซ้าย) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางwww.scgchemicals.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password