กคช.เปิดตัวโครงการ THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง

Slider ข่าวอสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์

249.กคช.เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า-1

การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 คอนโดมิเนียมหรู ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองและคนรุ่นใหม่ เดินทางสะดวก สบาย ใกล้สถานีรถไฟฟ้า และแหล่งชุมชนเปิดให้ประชาชนที่สนใจจองในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และห้างเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (เว้นวันหยุดราชการ)

249.ดร.ธัชพล

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) วงเงินลงทุนรวมกว่า 464.402 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชนประชานิเวศน์ ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสามัคคี (สายสีชมพู) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวน 556 หน่วย ประกอบด้วย ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ห้อง 25.5 – 30 ตารางเมตร โดยห้องชุด 25.5 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 799,000 บาท และห้องชุด 30 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 990,000 บาท สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน หรือกำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ และอยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยที่สามารถรับภาระได้ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งยังใกล้กับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีชมพู) ซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้จองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า (ประชานิเวศน์ 3) THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ), ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 2เวลา 11.00 – 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และในระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรีเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติของผู้จอง ต้องมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ และไม่เป็นบุคคลล้มละลายต้องมีรายได้ครัวเรือนเดือนละไม่เกิน 40,000 บาทสำหรับการจองอาคารที่พักอาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท และสามารถจองได้ 1 หน่วย หากจองอาคารพักอาศัยและร้านค้าที่มีราคาขายมากกว่า 1 ล้านบาท ไม่จำกัดรายได้ และสามารถจองได้มากกว่า 1 หน่วย หลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและสำเนาทะเบียนบ้าน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password