SME Development Bank เชิญชวนบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ นำร่องลงพื้นที่ภาคอีสาน 7 ส.ค. 2560 นี้

Slider ข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

pt_150660_sme d show

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.)เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจึงเชิญชวนลูกค้าธนาคารผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคผ้าอ้อมสำเร็จรูป (เด็ก/ คนชรา) ผ้าอนามัยเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือสมทบทุนบริจาคผ่านชื่อบัญชี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ธพว. ธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 172-0-09673-2      สาขาซอยอารีย์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2560 ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ติดสถานนีรถไฟฟ้าอารีย์

โดย ธพว. พร้อมจัดขบวนคาราวานนำร่องลงพื้นที่แรกภาคอีสานเพื่อบรรเทาทุกข์ลำเลียงสิ่งของอุปโภคและบริโภคนำแจกจ่ายในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในวันที่     7 ส.ค. 2560 ผู้ที่สนใจร่วมลงพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password