กิฟฟารีน ส่งเสริมเยาวชนไทยด้านการศึกษา มอบทุนประจำปี 2560

ข่าวขายตรง

พญ.นลินี ไพบูลย์

 

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน “กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา” ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็กกำพร้าและขาดผู้อุปถัมภ์ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ก้าวไกล และประกอบอาชีพในอนาคตตามที่ใฝ่ฝัน จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 จำนวน 49 ทุน และมูลนิธิสุพรีเดอร์มมงคลปิยะ ที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักเรียนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 27 ทุน รวมมูลค่ากว่า 2.22 ล้านบาท โดยมีผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อาคารสิริพิชชา ถนนพระราม 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ในฐานะประธานกองทุนเปิดเผยว่า “บริษัทมีความยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ “กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา” ได้ส่งน้องๆ ถึงจุดหมาย เพราะทุนการศึกษาของเราเป็นทุนต่อเนื่องที่มอบทุนให้น้องเรียนจนจบในระดับปริญญาตรีมานานถึง 21 ปี และได้มอบทุนไปแล้วมากกว่า 31.9 ล้านบาท กองทุนฯนี้เกิดขึ้นได้จากความตั้งใจนับตั้งแต่แรกที่ก่อตั้งบริษัทกิฟฟารีน ว่าวันใดที่บริษัทเติบโตมีผลกำไรและความมั่นคง ณ วันนั้น บริษัทจะคืนกำไรตอบแทนกลับสู่สังคม ซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องๆ ในการศึกษาเล่าเรียน และเติบโตเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

ดังนั้นจึงอยากให้น้องๆ ที่มีโอกาสได้รับทุนในครั้งนี้ ได้เติบโตเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง จะเป็นคนดีได้ต้องรู้ว่าเมื่อได้รับโอกาสที่ดีแล้ว เมื่อโตขึ้นต้องรู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนเป็นคนเก่งนั้น ผลการเรียนมีส่วนเป็นอย่างมาก เมื่อเรามีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียน เราต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดี เป็นใบเบิกทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ออกมาหางานทำที่ดีให้ได้ อยากให้ทุกคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้ ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรี และสามารถประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้”

นางสาวสวิตตา ผลไม้

นางสาวสวิตตา ผลไม้ หรือ แพรว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ได้รับทุนต่อเนื่องมา 6 ปี บอกว่า “การได้รับทุนนี้เหมือนได้ต่อโอกาสในด้านการศึกษา ได้รับทุนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่โรงเรียนติดต่อทางกองทุนฯ ให้ ต้องขอบคุณคุณหมอต้อยและพี่ๆ กิฟฟารีนทุกคนที่ให้โอกาสและคอยดูแลมาตลอด 6 ปี สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน จบมาเป็นวิศวกรที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศค่ะ”

นายศิวกร คงสอดทรัพย์

นายศิวกร คงสอดทรัพย์ หรือ กันต์ นักศึกษาคณะบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่าว่า “ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี พ่อเสียตั้งแต่อายุ 3 ขวบ แม่ก็หาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียว ผมเลยมีโอกาสได้รับทุนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนปัจจุบันเข้ามหาวิทยาลัยปีที่ 1 แล้วครับ ตอนแรกสอบได้คณะทันตแพทย์ แต่ต้องไปเรียนที่จังหวัดตรัง เลยขอสละสิทธิ์ เพราะไม่มีใครดูแลแม่และยาย การได้รับทุนนี้ ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ไม่เฉพาะผมเท่านั้น แต่ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้เยอะเลย ผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน ขยันทำงาน เพื่อให้แม่และยายได้ใช้ชีวิตที่สบายกว่านี้ครับ”

ศักดิ์จุติ ปลั่งพงษ์พันธ์

ปิดท้ายด้วย ออมสิน-ศักดิ์จุติ ปลั่งพงษ์พันธ์ หนุ่มพิการผู้สู้ชีวิต โดยได้รับทุนจากมูลนิธิ สุพรีเดอร์มมงคลปิยะมาตลอด 20 ปี จนสามารถเรียนจบในระดับ ปวช.และปัจจุบันได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่าว่า “ได้รับทุนมาตั้งแต่ตอน 5 ขวบ จนถึงปัจจุบัน ตอนนั้นเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ แต่ชีวิตหักเหเกิดอุบัติเหตุ แต่ด้วยความเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ดึงตัวเองกลับมา ไม่จมอยู่กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลายคนอาจจะมองว่าคนพิการอย่างเราทำอะไรไม่ได้หรอก ทุกวันนี้ร่างกายมันเป็นจุดเล็กๆ บอกตัวเองว่าต้องสู้ชีวิต ไม่ยอมแพ้ ชอบคิดว่า ไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำให้คนอื่นยอมรับได้ เช่นเดียวกับคนพิการก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ ตั้งเป้าหมาย ความคิด คำพูด และการกระทำทุกอย่างในแต่ละวัน เราจะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้”

มอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560

โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ประกอบไปด้วย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มอบทุนการศึกษา 13,000 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบทุนการศึกษา 15,600 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบทุนการศึกษา 19,500 บาทต่อปี และระดับอุดมศึกษา มอบทุนการศึกษา 26,000 บาทต่อปี รวม 49 ทุน และนักเรียนจากมูลนิธิสุพรีเดอร์มมงคลปิยะ ที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักเรียนและให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 27 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 2,220,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา   ศักดิ์จุติ ปลั่งพงษ์พันธ์-พญ.นลินี ไพบูลย์ น้องๆ ที่ได้รับทุน ผู้บริหารกิฟฟารีนรับมอบพวงมาลัยและของที่ระลึก

ปิดท้าย น้องๆ กองทุนได้ร่วมกันมอบพวงมาลัย เพื่อขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนจบปริญญาตรี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความประทับใจของครอบครัวกิฟฟารีนที่มีต่อนักเรียนในกองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา และ มูลนิธิสุพรีเดอร์มมงคลปิยะ เรียกได้ว่า สุขใจทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password