Dream Comes True

ข่าวขายตรง

20246498_825982327580012_2077763876183871341_n

ภาพบรรยากาศสดๆร้อนๆที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ ณ ห้องประชุมเอมสตาร์ ย่างกุง เมียนม่าร์ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2560 ที่มีผู้คนมากมายซึ่งล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความฝัน และต่างก็มีความตั้งใจเดินทางกันมาจากเมืองต่างๆในเมียนม่าร์ เพื่อเข้าร่วมงาน Dream Comes True…งานที่จะสานฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้ด้วย…ธุรกิจเอมสตาร์

19756659_825982637579981_7958848828108383412_n 20228562_825983177579927_2636590997100621841_n 20228675_825982647579980_7954083799837015744_n 20228897_825982927579952_3282851702779223260_n 20228901_825982357580009_3966624866988714533_n 20229104_825982634246648_335005814948861569_n 20229237_825982717579973_236680171348651551_n 20229300_825982480913330_2474181773294331136_n 20245640_825982740913304_7204334105519633315_n 20245730_825982960913282_2918813855081883233_n 20246024_825982730913305_8035908853048624689_n 20246351_825982317580013_195868312812205241_n 20246432_825983224246589_7125021293567678792_n  20258099_825982364246675_6801713731115100661_n 20264651_825982657579979_7287659587606204253_n 20264689_825982734246638_5641548154835541338_n 20293108_825982430913335_6029043647367779628_n 20294196_825983010913277_5010358638290885882_n 20294493_825982940913284_4996371785466521460_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password