วิริยะประกันภัย ร่วมมือ TOD รับประกันติดตั้ง GPS รถยนต์

ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

MOU GPS-01

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ “การรับประกันการติดตั้ง GPS ในรถยนต์” กับ นายธนิต วิรัชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้ทำการติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ภายใต้แบรนด์ TOD GPS ว่าจะได้รับความคุ้มครอง หากเกิดปัญหาต่อระบบไฟฟ้ารถยนต์หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่อรถจากการติดตั้ง GPS โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารอาร์เอส ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตั้ง GPS ในรถยนต์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงภัยให้กับประชาชน อีกทั้งกรมขนส่งทางบกเริ่มบังคับให้มีการติดตั้ง GPS ในรถใหญ่และรถสาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ GPS กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้รถและมีการนำมาติดตั้งกันมากขึ้น แต่เนื่องจากการติดตั้ง บางครั้งช่างไม่มีความชำนาญ จึงส่งผลให้รถของลูกค้าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด ผู้พัฒนาและบริการ GPS ติดตามรถยนต์ภายใต้แบร์น TOD GPS ในการให้การรับประกันรถที่ติด TOD GPS โดยหากเกิดปัญหาใดๆ จากการติดตั้ง GPS บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่าซ่อมด้วยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อคัน และบริษัท โทเทิล ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุดอีก 50,000 บาท รวมวงเงินประกันคุ้มครอง 100,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password