วิริยะประกันภัย ยกมาตรฐานบริการประกันภัย พัฒนาสำนักงานตัวแทน ทันสมัย ครบวงจร

ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

เปิดสำนักงานตัวแทน ภาค 2

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางแน่งน้อย สิริมงคลเสถียร ตัวแทนประกันวินาศภัย สาขาอุดรธานี เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานมาตรฐานตัวแทน ซึ่งเป็นสำนักงานมาตรฐานตัวแทนแห่งแรกของสาขาอุดรธานี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงาม ทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานของตัวแทน โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการทำงานของตัวแทนเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ สำนักงานมาตรฐานตัวแทนวิริยะประกันภัย สาขาอุดรธานี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สำหรับการปรับปรุงสำนักงานตัวแทน บริษัทฯ ได้ดำเนินการขึ้นภายใต้ “โครงการสำนักงานมาตรฐานตัวแทน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องจัดจำหน่ายของตัวแทน ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสำนักงานตัวแทน ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่น และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมประกันภัยต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการขานรับต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้มีการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2560 ให้เป็น “ปีแห่งการขับเคลื่อนการประกันภัยในยุคดิจิทัล” ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุกิจประกันภัย โดยบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และยังเป็นการสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password