การเคหะฯ เดินหน้าสร้างห้องชุดให้เช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพียง 1,450 – 2,400 บาท/เดือน

Slider ข่าวอสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์

28-5000-01-1

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าสร้างห้องชุดให้เช่าราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อย หลังได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี กำหนดอัตราค่าเช่าเพียง 1,450 – 2,400 บาท/เดือน ระยะแรก  14โครงการ จำนวน 4,388 หน่วย ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภูมิภาค คาดจะลงมือก่อสร้างภายในกันยายน 2560 และให้เช่าอยู่ได้ภายในปี 2562

นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ รวม 4,388 หน่วย วงเงินลงทุน 2,057 ล้านบาทนั้น การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการก่อสร้างโครงการในลักษณะอาคารชุดให้เช่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่มีมาตรฐานได้

โดยจัดสร้างในรูปอาคารชุดสูง 3-5 ชั้น ขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ประมาณ 28 ตารางเมตรบนที่ดินของการเคหะแห่งชาติและที่ดินราชพัสดุในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จำนวน 1,029 หน่วย และภูมิภาค จำนวน 3,359 หน่วย รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ 4,388 หน่วย อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,450 – 2,400 บาท ประกอบด้วยโครงการในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

โครงการ จำนวนหน่วย อัตราค่าเช่าต่อเดือน
1.จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) 1,029 หน่วย 2,400 บาท
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) 588 หน่วย 1,450 บาท
3.จังหวัดมหาสารคาม 138 หน่วย 1,650 บาท
4.จังหวัดหนองบัวลำภู 74 หน่วย 1,550 บาท
5.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) 441 หน่วย 1,700 บาท
6.จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) 544 หน่วย 1,600 บาท
7.จังหวัดอุบลราชธานี 242 หน่วย 1,500 บาท
8.จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) 544 หน่วย 1,600 บาท
9.จังหวัดสุรินทร์ (สลักได) 163 หน่วย 1,600 บาท
10.จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 1 245 หน่วย 1,700 บาท
11.จังหวัดนครสวรรค์ 145 หน่วย 1,650 บาท
12.จังหวัดกาญจนบุรี 79 หน่วย 1,450 บาท
13.จังหวัดระนอง (ลุวัง) 78 หน่วย 1,450 บาท
14.จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) 78 หน่วย 1,450 บาท

 

“เป็นห้องชุดให้เช่า ซึ่งการเคหะฯต้องการช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม อย่างขนาดห้อง 28 ตารางเมตรก็ถือเป็นห้องชุดขนาดมาตรฐานที่พออยู่ได้ 3-4 คน เช่นเดียวกับอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,450-2,400 บาท ก็อยู่ในวิสัยที่ผู้มีรายได้น้อยพอจะเช่าได้”

28-2000 -02-1

สำหรับคุณสมบัติของผู้เช่าห้องชุดดังกล่าว ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 24,700 บาทในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 14,600 บาทในภูมิภาค คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนกันยายน 2560 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 14-18 เดือน และเข้าอยู่อาศัยได้ปี 2562

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะต่อสัญญาเช่าเป็นรายปี ซึ่งจะพิจารณาจากรายได้ครัวเรือนของผู้เช่า โดยค่าเช่าจะปรับขึ้นในอัตรา 5-10% ของทุกๆ 3 ปี ตามสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ (สช.) ณ ที่ตั้งโครงการ หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 ทุกวันและเวลาราชการ

“การแจ้งความประสงค์ที่จะเช่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ถ้ามีผู้ประสงค์จะเช่ามากกว่าจำนวนห้องที่จะลงมือก่อสร้าง การเคหะฯก็จะนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณาวางแผนเปิดโครงการใหม่ในพื้นที่นั้นเพิ่มเติมได้อีก” นายสุภัครกล่าว

นายสุภัครกล่าวอีกว่า  การเคหะแห่งชาติเตรียมจัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 โดยประชาชนผู้สนใจสามารถตัดสินใจเลือกเช่าซื้อที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ 128 โครงการ จำนวน 20,817 หน่วย โดยในกรุงเทพฯจัดขึ้น ณ  การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ คลองจั่น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2560 และในส่วนภูมิภาคตามสำนักงานเคหะชุมชนที่ตั้งโครงการนั้นๆ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน- 9 กรกฎาคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password