คปภ.เปิดยุทธการติวเข้มเรื่องประกันภัยให้ชาวเกาะเต่า

Slider ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

99113

99109          99130

99131          99132

99182

S__11042901          99133

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน คปภ. นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ ตำบลเกาะเต่า เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัย และเลขาธิการฯได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยภาคบังคับ สำหรับผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการรถเช่า รถรับจ้างและความปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2560) ของสำนักงานคปภ.ในการให้ความรู้เชิงรุกต่อประชาชน ผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการรถเช่า รถรับจ้างเกี่ยวกับการประกันภัยเรือภาคบังคับและการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่อยู่นอกเรือหรือบุคคลภายนอกที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากเรือและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษ ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยการสวมหมวกนิริภัย โดยมีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์ไปรอบเกาะเต่าอีกด้วย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์และห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password