TDSA แถลงผลประกอบการ พร้อมจัดงาน “Thank Press Party”

ข่าวขายตรง หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

ดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  สมาคมการขายตรงไทย(TDSA) ได้จัดงานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสแรกปีนี้ พร้อมเผยทิศทางภาพรวมธุรกิจปี 2560 รวมทั้งประกาศรายชื่อนักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่จะขึ้น
รับรางวัลเกียรติยศในงาน TDSA Award ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

นอกจากนี้ในค่ำวันเดียวกันยังได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ภายใต้ธีม “TDSA Thank Press Hat Party” สร้างความประทับใจระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสมาคม และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

IMG_6015 IMG_6017 IMG_6019 IMG_6023 IMG_6029 IMG_6033 IMG_6037 IMG_6059 IMG_6067 IMG_6071 IMG_6072 IMG_6074 IMG_6076 IMG_6077 IMG_6080 IMG_6081 IMG_6082 IMG_6083 IMG_6085 IMG_6086 IMG_6091 IMG_6095 IMG_6096 IMG_6098 IMG_6100 IMG_6101 IMG_6106 IMG_6111 IMG_6114 IMG_6116 IMG_6117 IMG_6122 IMG_6128 IMG_6130 IMG_6132 IMG_6133 IMG_6134 IMG_6135

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password