ข่าวเศรษฐกิจ

สคช.ลงนามความร่วมมือกับ กปน. ส่งเสริมและสนับสนุน นำนวัตกรรมไอทีมาใช้ในการทำงานของบุคลากร สู่ไทยแลนด์ 4.0

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาทักษะไอที ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับการประปานครหลวงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลนำนวัตกรรมด้านไอทีมาสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ยกระดับการบริการประชาชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0             นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( สคช. ) เปิดเผยว่า  สคช.ให้ความ...

นาโนเทค-ไอแทป สวทช. จัดสัมมนาหนุนผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนา “การสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร (Local Wisdom to Global Value)” ภายใต้ “โครงการ NANOVATION การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี เพื่อการสร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรม...

Thailand Competitiveness Conference 2017

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดใหญ่งานThailand Competitiveness Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ Reinforcing the Foundation for Competitiveness เชิญผู้นำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทาง การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนขีดความสามารถการแข่งขันให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง เน้นประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน 3 เรื่อง นวัตกรรม ดิจิทัล และการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว...

สทน.ชูเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ หนุน SMEตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปี สทน.ได้ดำเนินการตามภารกิจที่รัฐบาลได้มอบหมายอย่างต่อเนื่องและได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากกว่า 700 เรื่อง มีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆมากกว่า 200 เรื่อง และสามารถนำมาต่อยอดเป็นงานบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่า 30 งานบริการ โดยมีงานวิจัยที่สำคัญ ทั้งนี...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ปลื้ม ภาคธุรกิจและภาคสังคม ตื่นตัว ร่วมงาน SET Social Impact Day 2017  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เผยงาน SET Social Impact Day 2017 “Partnership for the Goals : รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”  ที่จัดขึ้นในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  โดยมีนักธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน ภาควิชาการ และภาคสังคม รวมถึงคนรุ่นใหม่ มาร่วมงานอย่างล้นหลาม กว่า 500 คน  มั่นใจว่าหลังการจัดงาน ซึ่งมีการเปิดเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม  และการเสวนาให้ความรู้ จากประสบการณ์ การลงมือทำจริงของภาคธุ...

สัมมนาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช. ) (ที่ 5 จากซ้าย ) และนายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่  6 จากซ้าย ) ร่วมกันจัดงานสัมมนา “ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” โดยนำเกณฑ์การปฏิบัติงานเครื่องมือ   และเกณฑ์ประเมินสมรรถนะขององค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น ( JETRO) ที่ได้จัดทำร่วมกับสถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมอ...

ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย”

นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุม พลังงานเพื่ออนาคตแห่งเอเชีย ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย’ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญไปสู่ ไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ ๔.๐  โดยวางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไทยให้เป็นนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลให้แก่บริษัทด้านพลังงาน ทั้งบริษัทแบบบูรณาการและเฉพาะทางจากทั่วโลก จึงทำให้งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุม ‘ฟิวเจอ...

เสวนา “ทิศทางและยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเตรียมคนสู่ไทยแลนด์ 4.0”

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “คุณวุฒิวิชาชีพ….โอกาสในการพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เพื่อการพัฒนาคนให้พร้อมรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สคช. ให้การต้อนรับ...

“โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน” ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก Local Economy

“โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน” ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก Local Economy ผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมด้วย การสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนโครงการเปิดตัวโครงการเพื่อติดปีกตลาดและร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชนใน 20,000 หมู่บ้านให้ยกระดับสู่ความสำเร็จในยุค 4.0 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมจัดอบรมโครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน รุ่นที่ 1 โดยผู้แทนร้านค้า ประชารัฐกองท...

เริ่มแล้ว THAIFEX – World of Food Asia 2017 สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย ชูแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ หอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ประเทศเยอรมนีจัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2560 THAIFEX – World of Food Asia 2017 โดยมีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติของไทย พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่อุตสาหกรรมอาหารไทย ตอกย้ำความเป็นครัวโลก เปิดเจรจาธุรกิจ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.และจำหน่ายปลีก 3 – 4 มิ.ย. 2560อิมแพ็คเ...

ITAP สวทช.-สภาหอการค้าฯ อวดโฉมผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP ในงาน THAIFEX2017

ในงาน THAIFEX 2017ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี –สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยที่เข้าร่วมโครงการ“การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP”แสดงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAPในงาน...

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย ประกาศ 7 โครงการที่เข้ารอบการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กระทรวงพลังงาน โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย จัดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy)  เพื่อเป็นแนวทางหรือแบบรายละเอียดเบื้องต้น (Schematic Design) การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งส...

Lost Password