ก้าวเพื่อธรรม

0
1419

     

     

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

     

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ และ นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ พร้อมด้วยนักธุรกิจเอมสตาร์ และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง การกุศล จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
“ก้าวเพื่อธรรม” ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสถาพรต่อไป “ทุกก้าวที่เดินวิ่ง เพื่อให้ธรรมะได้ก้าวไกล”