เปิดบริการช่องทาง Perfect Pay สำหรับสั่งซื้อสินค้า ใช้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0
1617

สำหรับสต๊อกคิด คลังสินค้า และสมาชิกทั่วไป
เพื่อความรวดเร็วในการบริการ บริษัทได้จัดทำช่องทาง Perfect Pay สำหรับสั่งซื้อสินค้า ใช้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
-หมายเหตุ สำหรับการสั่งซื้อที่มียอดสินค้าตั้งแต่ 500 PV (ค่าจัดส่ง Kerry 150 บาท) หรือ 1,000 PV (ส่งฟรี) เท่านั้น