มอบน้ำแร่ เอม สตาร์ สนับสนุนกิจกรรมโครงการค่ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0
660

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย นายอลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการค่ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย