นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ เข้ารับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018

0
6225

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด เข้ารับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018 สาขาบริหารธุรกิจ Direct Selling โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการองค์กร Enterprise Asia จากจำนวนผู้ประกอบการแต่ละอุตสาหกรรมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่โดดเด่น ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2018 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา