รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

0
3149

     

     

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธาน บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์