บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมคอร์ส Vital Star Slimming Program รุ่นที่ 2 

0
1500

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62 – โดย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมคอร์ส Vital Star Slimming Program รุ่นที่ 2  ซึ่งได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการลดน้ำหนัก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาว