ไอยราแพลนเน็ต จัดงาน The AIYARA 2019 ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 2019 Year of Onword As One “ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน”

1
1473

“ไอยรา แพลนเน็ต” ได้จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 ในชื่อ The AIYARA 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 2019 Year of Onward As One “ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน” เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งแบรนด์ขายตรงสีขาว ที่เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ชัดเจน ในการมุ่งสร้างแบรนด์และยกระดับศักยภาพขององค์กรสู่ Top five MLM of AEC โดยงาน The AIYARA 2019 ได้จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา เวลา 08.00 – 18.00 น.

กว่า 7 ปี ไอยรา แพลนเน็ต ได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม” มีปณิธาน “การสร้างคุณค่าสู่สังคม” และมีปรัชญา “ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน” WE CARE WE SHARE WE GROW โดยยึดมั่นบนเส้นทาง “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” โดยมี ประธานผู้ก่อตั้ง ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร และ อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดในแต่ละปี มีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน มั่นคง และยั่งยืน

ดร.กัมปนาท กล่าวว่า กลยุทธ์ปี 2019 Year of Onward As One ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน ท่านประธานฯ ดร.กัมปนาท บุญราศรี ได้เปิดเผยว่า “ในปีนี้ บริษัทฯกำหนดวิสัยทัศน์ ปีแห่งการก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน (Onward As One) มีความหมายอยู่ 2 ภาพ นั่นคือ การก้าวไปข้างหน้า และ การเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเราจะยกระดับพัฒนาระบบ และหล่อหลอมรวมคนให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อระบบมีความแข็งแรง นักธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว จะก่อเกิดพลังสูงสุดของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Top Five MLM of AEC”

โดยได้กำหนด 5 กลยุทธ์ไอยรา เพื่อมุ่งขับเคลื่อนองค์กรในมิติต่างๆ ให้ “ทัน” และ “นำ” การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจไอยราสำเร็จได้ ง่าย เติบโต มั่นคง มุ่งความยั่งยืน ไว้ดังนี้

1.มุ่งส่งต่อวิสัยทัศน์ไอยราและทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร (Aiyara Vision Forwarded) โดยมุ่งให้ทุกคนเข้าถึงวิสัยทัศน์และปณิธานเดียวกัน และขับเคลื่อนองค์กรในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน นำไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืน

2.มุ่งยกระดับแบรนด์ไอยรา (Aiyara Branding) เพื่อให้ผู้คนในสังคมรู้จักและเกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ในผลิตภัณฑ์และธุรกิจไอยรา นำมาซึ่งความภูมิใจกับองค์กรไอยรา โดยในปีนี้จะมีกิจกรรมเพื่อสังคม CSR Corporate Social Responsibility ทั้งสังคมและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3.มุ่งอภิวัฒน์ระบบของไอยรา (Aiyara System Revolution) อภิวัฒน์ระบบที่ตอบสนองนักธุรกิจและผู้บริโภค ให้ครอบคลุม 360 องศาความต้องการ ได้แก่ ด้านระบบไอที (New Aismart) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (New Products Innovation) การสื่อสารทางการตลาดใหม่ๆ (New Marketing Media) รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

4. มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ (Aiyara Change Agent) ผู้นำรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลกยุคใหม่

5.มุ่งพัฒนานักธุรกิจมืออาชีพ (Professional Partner)พัฒนานักธุรกิจให้ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองผ่านสถาบันพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไอยรา (Aiyara Aicademy)

 

เพื่อส่งต่อ 5 มิติ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ วิสัยทัศน์หนึ่งเดียว (One Vision) พวกเรามุ่งวิสัยทัศน์เดียวกัน “ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม” พันธกิจหนึ่งเดียว (One Mission) พวกเรายึดมั่นพันธกิจเดียวกัน “การสร้างคุณค่าสู่สังคม” เป้าหมายเดียว(One Goal) พวกเราโฟกัสเป้าหมายเดียวกัน “มุ่งสู่ TOP Five MLM of AEC ทิศทางเดียว(One Direction) พวกเรามุ่งหน้าธุรกิจไปทิศทางเดียวกัน โดยยึด 3 หลักการดำเนินธุรกิจ “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” วัฒนธรรมเดียว (One Culture) พวกเรามีวัฒนธรรมหนึ่งเดียวกัน “WE CARE WE SHARE WE GROW”

ดร.กัมปนาท ยังกล่าวว่า “8 ปี ไอยราแพลนเน็ต ยังคงยืนหยัดและเชื่อมั่นว่า ภายใต้กลยุทธ์ “Onward As One” การก้าวไปเป็นหนึ่งร่วมกัน จะขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ ให้เติบโต แข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัย สำหรับทุกคน และไอยรา แพลนเน็ต คือ ต้นแบบแบรนด์สีขาวในอุตสาหกรรมขายตรง และสามารถสร้างธุรกิจให้เป็นมากกว่าธุรกิจ ด้วยคุณค่ารอบด้าน ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าและแรงบันดาลใจสู่ผู้คนอีกนับล้านคนนับจากนี้ไป”  

1 ความคิดเห็น

  1. mksorb.com

    […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did 1 discover about Mid East has got a lot more problerms at the same time […]

Comments are closed.