ไอยราแพลนเน็ต จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน จ.สตูล ใน “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อน้องผู้ยากไร้”

0
661

     

     

     

     

     

     

     

     

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา #ไอยราแพลนเน็ต นำทีมโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ และ ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี ได้จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม ในโครงการ “พัฒนาการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้” ณ รร.ผังปาล์ม 7 จ.สตูล โดยให้ความสนับสนุนในมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งภายใต้โครงการทั้งปี จำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จุด

โดยกิจกรรม CSR ในครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน จ.บุรีรัมย์