ไปรษณีย์ไทย ผนึก กรมประมง และ สสว. ผุดขนส่งปลากัดด้วยระบบพิเศษ

0
411

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือหน่วยงานภาครัฐ หนุนธุรกิจปลากัด เปิดตัวระบบส่งพิเศษจากผู้เลี้ยงสู่ผู้ซื้อ นำร่องให้บริการสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง พร้อมติดตั้งจุดบริการฝากส่ง 124 ปณ.ทั่วประเทศ แนะขั้นตอนบรรจุพร้อมส่งอย่างถูกต้องปลอดภัย ส่งด่วนวันเดียวถึงเทียบเท่าอีเอ็มเอส ทั้งนี้ กรมประมง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือ “การขนส่งสัตว์น้ำสวยงาม ด้วยระบบขนส่งพิเศษ” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่

นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย พร้อมร่วมสนับสนุนธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม โดยเริ่มจาก“ปลากัด” เป็นอย่างแรกซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสเติบโตสูง ด้วยระบบการขนส่งพิเศษในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้กล่องพิเศษที่เรียกว่า กล่อง 4Commerce สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งโดยเฉพาะ พร้อมติดสติกเกอร์สัญลักษณ์บริการส่งปลากัด จนถึงกระบวนการขนส่งพิเศษที่แยกออกจากระบบปกติ เพื่อส่งถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วในมาตรฐานเดียวกับบริการส่งด่วนพิเศษ EMS

“ในระยะแรกจะนำร่องให้บริการแก่กลุ่มผู้ค้าปลากัดที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกรมประมง โดยยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Wallet@Post และแสดงตนก่อนส่งปลากัดทุกครั้ง ณ จุดให้บริการ 124 ที่ทำการไปรษณีย์
ทั่วประเทศ โดย 48 แห่ง อยู่ในกทม.และปริมณฑล ปณ.จังหวัด 73 จังหวัด รวมถึง ปณ.บ้านโป่ง ปณ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี และ ปณ.บางไทร อยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการอยู่มาก ส่วนพื้นที่อื่นๆ จะมีการขยายเพิ่มในระยะต่อไป”

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง กล่าวว่า ปลากัดไทยเป็นสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้รับความนิยมอย่างมาก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสร้างชื่อเสียงในระดับสากล กรมประมงจึงมีโครงการยุทธศาสตร์ปลาสวยงามมาตั้งแต่ปี
2556-2559 สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาธุรกิจโดยใช้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด ความร่วมมือครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการขนส่งสินค้าปลาสวยงามภายในประเทศ ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วและมีความปลอดภัยไปจนถึงมือลูกค้า โดยเริ่มจากปลากัดเป็นชนิดแรก

“ด้วยอวัยวะพิเศษช่วยการหายใจ ทำให้ปลากัดมีข้อได้เปรียบในเรื่องความอดทน เลี้ยงง่าย และขนส่งถึงลูกค้าได้อย่างสะดวก การบรรจุที่เป็นไปตามมาตรฐานทุกขั้นตอน รวมถึงมีการปรับลดอุณหภูมิไม่ให้ปลาร้อน และระบบการขนส่งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ทำให้เกิดการขยายตัวของตลาด เพิ่มช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไป”

ด้าน นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเสริมว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลจากการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการปลาสวยงาม (ปลากัด) ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 โดยในปีนี้ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนการออกแบบจัดทำสติกเกอร์สัญลักษณ์การส่งปลากัด พร้อมบรรจุภัณฑ์สำหรับหุ้มห่อเพื่อให้การขนส่งปลากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมขึ้น

“สำหรับปี 2562 สสว.จะมุ่งเน้นยกระดับการส่งเสริมเป็นแบบรายกลุ่มคลัสเตอร์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งฟาร์มปลากัด ผู้รวบรวม (Transhipper) ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก และตัวแทนผู้ส่งออก ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME จำนวน 5 เครือข่าย มีผู้ประกอบการ 700 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล นครปฐมและจังหวัดโดยรอบ ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น และภาคใต้ สงขลา โดยคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 131 ล้านบาท” นายสุวรรณชัย กล่าว