ไทยพาณิชย์ แสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจ-การค้าประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการประชุมนานาชาติ Euromoney Conference : The Greater Mekong Investment Forum

0
172

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุมสัมมนา Euromoney Conferences: The Greater Mekong Investment Forum เวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองต่อการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดโดย ยูโรมันนี (Euromoney) นิตยสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำ จากประเทศอังกฤษ โดยมี นายกมัลกานต์ อากาวัล ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ บทบาทของซัพพลายเชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อการสนับสนุนการเติบโตของการค้าโลก (The Supply chain tilts in the Greater Mekong Sub-region’s favor as global trade agreements shift) นายธนา โพธิกำจร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Head of Digital Platforms ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมอภิปรายหัวข้อ การพลิกโฉมภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (How is the digital economy changing the face of the region?) พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ พรมมาซุย ผู้อำนวยการ Transaction Banking Solution และนายภัทรพล รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการ Trade Product ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมบรรยายช่วง Focus Session เกี่ยวกับ “Trade club” ชุมชนออนไลน์ของผู้ประกอบการทั่วโลก ที่จะช่วยเชื่อมธุรกิจไปยังพันธมิตรคู่ค้าในทุกที่ๆ เพียงคลิ๊กเดียวเท่านั้น (Trade club: Connecting you with companies worldwide at one click) นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอมุมมองของผู้แทนจากทั้งตัวแทนภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น การประชุมครั้งสำคัญนี้มีนักธุรกิจจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมฟังจำนวนมาก โดยงานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์