ไทยพาณิชย์ เปิดสูตรสำเร็จช่วยเอสเอ็มอีพิชิตทุกเป้าหมายให้เป็นจริง  เสริมแกร่งผู้ประกอบการทุกมิติ หนุนลูกค้าอัพไซส์ธุรกิจจากร้อยล้านสู่พันล้าน  

0
1542

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้าง SME Ecosystem ขับเคลื่อนทุกเป้าหมายของลูกค้าเอสเอ็มอีให้เป็นจริง ด้วยสูตรสำเร็จ 4 ปัจจัยที่เอสเอ็มอีต้องมี ได้แก่ องค์ความรู้ บริการทางการเงิน เครือข่ายธุรกิจ และดิจิทัลโซลูชั่น พร้อมถอดรหัสความสำเร็จเพื่อ เอสเอ็มอีเป็นที่ 1 สร้างการเติบโตให้ธุรกิจจากร้อยล้านสู่พันล้าน ผ่านชุมชนความรู้ทางธุรกิจ SCB SME Academy หลักสูตรบ่มเพาะศักยภาพเอสเอ็มอีแบบ 360 องศา ด้วยขุมกำลังและคลังความรู้จากประสบการณ์ตรงของ 19 นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จตัวจริงร่วมเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ประกบติวเข้มเพื่อส่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนสู่เอสเอ็มอีรุ่นน้องนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีปัจจัยแวดล้อมใหม่ๆ ที่เข้ามาท้าทายความสามารถตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2562 แต่เอสเอ็มอีไทยยังคงสามารถประคองธุรกิจและรักษาระดับการเติบโตไว้ได้อย่างน่าพอใจ สำหรับภาพรวมการปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารไทยพาณิชย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มียอดสินเชื่อคงค้างโดยประมาณ 340,000 ล้านบาท ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าเอสเอ็มอีไทยมีความสามารถและมีโอกาสขยายการเติบโตที่มากกว่าในระยะข้างหน้า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 นี้ จึงมุ่งมั่นอย่างสุดกำลังเพื่อดึงศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (SME with purpose) ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางด้านการเพิ่มยอดขายและผลกำไร หรือการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์สำคัญคือ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (SME Ecosystem) ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ที่เอสเอ็มอีต้องมี คือ องค์ความรู้ (Academy) ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (Banking product and service) เครือข่ายธุรกิจ (Connection) และ ดิจิทัลโซลูชั่น (Digital solution) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขององค์ความรู้ ซึ่งนับเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารได้พัฒนา SCB SME Academy ขึ้นมาเพื่อเป็นชุมชนความรู้ทางธุรกิจเพื่อบ่มเพาะศักยภาพเอสเอ็มอีแบบ 360 องศา ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนา 4 หลักสูตรหลักที่ได้รับการออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในทุกมิติ อัดแน่นด้วยองค์ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์ การประยุกต์ใช้งานจริง และการวัดผลความสำเร็จจากการเข้าเรียน โดยคอร์ส อบรมสำหรับทุกหลักสูตรจะเจาะลึกการเรียนการสอนเป็นรายอุตสาหกรรม (Industry focus) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ SCB SME Academy ยังร่วมมือกับองค์กรภายนอกมอบหลักสูตรพิเศษอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกสัปดาห์ นางพิกุล กล่าวต่อว่า SCB SME Academy เป็นชั้นเรียนที่แตกต่างและให้มากกว่าหลักสูตรการให้ความรู้ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีในปัจจุบัน เพราะ SCB SME Academy มีกองทัพที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Mentor) ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จตัวจริงกับธนาคารจำนวนมากถึง 19 คน ที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง ช่วยกระตุ้นการค้าหาไอเดียใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าเรียน และส่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับเอสเอ็มอีรุ่นน้อง ซึ่งธนาคารมุ่งหวังว่าด้วย SME Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ ประกอบกับการมี Mentor ให้คำปรึกษาแบบประกบตัวและติวเข้มในทุกๆ หลักสูตร จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เอสเอ็มอีสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ เดินหน้าธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตได้แข็งแกร่งอย่างก้าวกระโดด จากสิบล้านเป็นร้อยล้าน จากร้อยเป็นพันล้านในที่สุด

ทั้งนี้หลักสูตรหลักทั้ง 4 หลักสูตรภายใต้ SCB SME Academy มีการออกแบบให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มตั้งแต่นักธุรกิจรุ่นใหม่ นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ รวมถึงหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้หลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. The DOTs (จุดเชื่อมโยงความสำเร็จทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่) 2. SCB Intelligent Entrepreneur Program – IEP (โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร) 3. SCB Intelligent Trade Program – ITP (หลักสูตรความรู้ประยุกต์เพื่อธุรกิจส่งออก) และ 4. หลักสูตรพัฒนา Mentor ซึ่งเป็นหลักสูตรสูงสุด เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นที่ปรึกษาและส่งต่อความสำเร็จให้กับเอสเอ็มอีรุ่นน้อง นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์กรภายนอกมอบหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ทั้งระยะสั้น และระยะกลาง อีกมากมาย เช่น หลักสูตร Jumpstart ที่ร่วมมือกับ Amazon Global Selling เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ ซึ่งรวมแล้วในปีนี้ SCB SME Academy จัดคอร์สอบรมต่างๆ และกิจกรรมสัมมนาอื่นๆ รวม 80 ครั้ง คาดว่าจะสามารถขยายเครือข่ายความรู้ไปยังเอสเอ็มอีกลุ่มต่างๆ ได้มากถึง 3,580 ราย

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรใน SCB SME Academy สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2722-2222 หรือที่ Website https://scbsme.scb.co.th/

#SCBSME #เพื่อSMEเป็นที่1 #เป้าหมายมีไว้เพื่อความสำเร็จ