ไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

0
1347

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 16,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 24,000 ล้านบาท โดยสงกรานต์ปีที่แล้วได้สำรองเท่ากับปี 2562 ที่ 37,500 บาทเนื่องจากปีที่แล้วอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับปีนี้มีการสำรองเพิ่มขึ้น 2,500 ล้านบาทเนื่องจากคาดการณ์ว่าประชาชนจะมีความต้องการใช้เงินสดเพิ่มขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของทางรัฐบาล และอาจจะมีประชาชนบางส่วน ลาหยุดเพิ่มในวันที่ 12 และ 16 เมษายน 2564 เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว