ไทยพาณิชย์สนับสนุนจัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพล ส่งเสริมศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นโซนใต้

0
1715

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น โดยมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 500,000 บาท โดยมี คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบให้แก่ นายแพทย์ ชัยณรงค์ อริยานุชิตกุล และทันตแพทย์หญิง บุญศรี ปิยะตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ทั้งในพื้นที่อำเภอพล อำเภอใกล้เคียง รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ดูแลประชากรในพื้นที่อำเภอพล และอำเภอใกล้เคียง รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง โดยให้บริการการแพทย์ครบทุกสาขา มีผู้มาใช้บริการวันละ 700-800 คน จากจำนวนผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นและการขยายการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพเฉพาะทาง ทำให้อาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิม รวมถึงห้องคลอด และห้องผ่าตัดไม่สามารถรองรับผู้ป่วยและการขยายบริการได้อย่างพอเพียง ประกอบกับอาคารเดิมใช้งานมา 37 ปี จึงมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา และประสบปัญหาการรั่วซึมทั่วทุกจุด โรงพยาบาลพลจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพล ได้แก่ ส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชนจัดทำโครงการเพื่อจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 4 ชั้น ซึ่งจะทำให้สามารถเปิดให้บริการแทพย์เฉพาะทางได้ครบทุกสาขา ลดความแออัด และลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัด คาดว่าจะใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 77,000,000 บาท โดยจะแล้วเสร็จในปี 2566 ซึ่งในเบื้องต้นโรงพยาบาลพลได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และโครงการ “ก้าวคนละก้าว” แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกจำนวนมาก

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพล” เลขที่บัญชี 792-244348-3 หรือกล่องรับบริจาคตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ หรือบริจาคด้วยตนเองที่โรงพยาบาลพล ฝ่ายการเงิน ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 ในวัน เวลาราชการ