ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พลิกโฉมฝ่ายขายก้าวข้ามดิสรัปชั่น ประกาศช่องทางการขายประกันชีวิตใหม่ชูทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับลูกค้ายุคใหม่

0
385

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เผยก้าวสำคัญของการพลิกโฉมธุรกิจรับดิจิทัล ดิสรัปชั่น ประกาศช่องทางขายประกันชีวิตใหม่ผ่านทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (FA – Financial Advisor) มุ่งเน้นตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางการเงินของลูกค้ายุคใหม่ ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละบุคคล พร้อมหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

 

นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)หรือ SCBLIFE กล่าวว่า “พันธกิจหลักของเรา คือการเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกค้าเราได้นำทีมขายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนในการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต รวมถึงพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสอดรับกับดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ด้วยช่องทางใหม่ในการขายประกันชีวิตผ่านที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพผมมั่นใจในศักยภาพทีมที่ปรึกษาทางด้านการเงินของเรา จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าชาวไทย และเข้ามาช่วยเพิ่มสัดส่วนการทำประกันชีวิตของคนไทยจากจำนวน 100 คน ที่มีกรมธรรม์เพียง 37 ฉบับ[1]ให้มากยิ่งขึ้น”

ช่องทางการขายประกันชีวิตใหม่ของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารวางแผนและสร้างความมั่นคงทางการเงินตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหลักสูตรในการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ มีดังนี้

  1. “การสร้างตลาด”เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผนการเงินอย่างเชี่ยวชาญ
  2. “การขยายกลุ่มตลาด”เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการลงทุนในด้านต่างๆ และการให้บริการการขายอย่างมืออาชีพ
  3. “ที่ปรึกษาการเงินที่ได้มาตรฐานระดับสากล” โดยจะเน้นการเสริมทักษะความรู้ในการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนมรดกและวางแผนลงทุนตามความต้องการของลูกค้า และยกระดับเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมกิจกรรมที่สนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก FA Club และ MDRT Clubเพื่อร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพระดับสากล
  4. “ต้นแบบผู้นำ FA” เสริมทักษะการบริหารทีมขาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และสามารถบริหารทีมงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“เรามองหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นและรักในการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องประกันชีวิตให้ทุกคน สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนด้วยความเข้าใจและใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ผมเชื่อว่าที่ปรึกษาทางการเงินของเราทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าทางอาชีพ พร้อมได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จทางการเงินให้ลูกค้า สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้ตัวเองได้ ทำให้พวกเขาเติบโตในสายงานนี้ได้อย่างรวดเร็ว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วพร้อมก้าวข้ามยุคดิสรัปชั่น”นายเสถียรกล่าวสรุป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับไทยพาณิชย์ประกันชีวิตได้ที่ โทร. 02-257-9394

[1]สำนักงานสถิติแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2561