ไทยประกันชีวิต สร้างแบรนด์สู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งภาพยนตร์โฆษณา“แม่รู้อะไรบ้าง” 

0
1277

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตเป็นผู้นำในการสร้างแบรนด์ผ่านภาพยนตร์โฆษณามาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมภายใต้แนวคิด “คุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความรัก” (Value of Life & Value of Love) อันเป็นแกนหลักของธุรกิจประกันชีวิต ผ่านการสื่อสารให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความรักในมิติต่างๆ

ในปี 2561 แนวทางการสร้างแบรนด์ของไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ โดยให้ความสำคัญกับ Value of Life, Value of Love แต่ยกระดับ (Enhance) สู่Value of People หรือคุณค่าของมนุษย์ โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า Digital Disruption โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างมาก

ขณะเดียวกัน การพัฒนาแบบก้าวกระโดดนี้ กลับทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว  เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานจนทำให้ความรัก ความผูกพันระหว่างกันถูกหลงลืมไป ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว ที่กำลังจะกลายเป็นภัยคุกคามสังคมไทย จึงพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารด้วยการสร้างความรัก หรือ Disrupt with Love เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “แม่รู้อะไรบ้าง” ความยาว 3นาที เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยสื่อสารภายใต้แนวคิด “ให้รัก ดูแลชีวิต” ซึ่งต่อยอดจาก Value of Life, Value of Love& Value of People กระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักว่า แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้นเพียงใดก็ตาม แต่แท้จริงแล้ว การใส่ใจและดูแลชีวิตกันด้วยความรัก ความห่วงใยของคนในครอบครัว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นเกราะกันภัยที่ดีที่สุดโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับโซเชียลมีเดีย

ภาพยนตร์โฆษณานำเสนอผ่านเรื่องราวตัวละครแม่กับลูก ด้วยบทสนทนาธรรมดาๆ แต่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของแม่ ซึ่งการดำเนินเรื่องที่เรียบง่ายกว่าภาพยนตร์โฆษณาทุกเรื่องที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเด่นของโฆษณาเรื่องนี้ รวมถึงยังคงเอกลักษณ์ในการดึงอารมณ์และความรู้สึกร่วมของผู้ชม หรือ EmotionalAttachment ซึ่งเป็น Signature ของโฆษณาไทยประกันชีวิต

นายไชยกล่าวถึงความคาดหวังความสำเร็จของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ว่า คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชม เช่นเดียวกับภาพยนตร์โฆษณาชุดอื่นของไทยประกันชีวิต โดยตั้งเป้าหมายมีผู้ชมผ่านสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 1 ล้านวิว ภายใน 1 ชั่วโมงแรกที่ภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่ และมียอดวิวรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 20 ล้านวิว

“สิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้ทัดเทียมมนุษย์ คือ ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity และสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถสื่อสารได้เหมือนมนุษย์ คือ ความรู้สึกรัก ดังนั้น ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ต้องการสื่อสารถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะความรักของแม่ ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใดทดแทนได้” นายไชยกล่าว

เป้าหมายของไทยประกันชีวิต คือมุ่งมั่นเป็นแบรนด์ที่เป็นทุกคำตอบของทุกชีวิตในสังคม หรือ Life SolutionsProvider รวมถึงเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลให้คนในสังคมผ่านการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาที่มีวิวัฒนาการในการนำเสนอ และช่องทางการสื่อสารให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง