ไทยประกันชีวิตมอบรางวัลแก่บุคลากร ประจำปี 2565

0
453

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้บริหารฝ่ายขายที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุ และผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 40 ปี 30 ปี 20 ปี 10 ปี ประจำปี 2565 จำนวนรวม 955 คน

เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรในฐานะกำลังสำคัญที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่