ไตรมาสแรกสินเชื่อรายใหญ่กสิกรไทยโต 12% จากแรงหนุนส่งออก ยอดใช้จ่ายไร้เงินสดผ่านอีดีซีเพิ่ม 20%

0
547

ไตรมาสแรก 61 กลุ่มลูกค้าบรรษัทโตตามทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการส่งออกพุ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วส่งผลสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่กสิกรไทยโตถึง12%มียอดรวม 581,580ล้านบาท จากความต้องการสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมเน้นส่งออก การเกษตร ก่อสร้างและปริมาณการใช้จ่ายผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพิ่มขึ้น 20% จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนและการขยายตัวของสังคมไร้เงินสดในไทย

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวที่ดีขึ้นและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2561ของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่มีการเติบโตสูงกว่าคาด เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการสินเชื่อ และเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทมีรายได้ 6,371 ล้านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ปี 2560 และรายได้ค่าธรรมเนียม 3,117 ล้านบาท เติบโต 3% มียอดสินเชื่อรวม 581,580 ล้านบาท เติบโต 12% โดยยอดสินเชื่อเติบโตได้เกินเป้าหมายมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่ได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอีกทั้งยังส่งแรงหนุนให้ปริมาณธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของธนาคารคึกคักตามไปด้วย

ส่วนอุตสาหกรรมอื่นที่เติบโตโดดเด่นในไตรมาสแรกนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างจากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเพื่อสานต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะที่ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารยังคงมีความต้องการระดมเงินทุนในรูปแบบหุ้นกู้ภาคเอกชน(Bond) โดยในไตรมาส 1ธนาคารกสิกรไทยขึ้นเป็นผู้นำตลาดมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนรวมกว่า45,662ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 24%

นายพัชร กล่าวเสริมว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีต้นทุนในการจัดการเงินสดเหมือนธนาคาร หากลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้มากขึ้นธนาคารจึงพัฒนาโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้เพิ่มความสามารถ (Features) เครื่องอีดีซีให้รับชำระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ทั้งยังสามารถรองรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นAlipayและ WeChat Pay ของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยธนาคารได้ติดตั้งเครื่องอีดีซีที่มีฟีเจอร์ดังกล่าวให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมุ่งเน้นเจาะกลุ่มสถานประกอบการที่เป็นผู้นำตลาดซึ่งรองรับการชำระเงินในแต่ละวันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นโรงพยาบาล สถานเสริมความงาม โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง โรงรับจำนำ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สายการบิน ท่าเรือ มหาวิทยาลัย บริษัทประกันทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายผ่านเครื่องอีดีซีของธนาคารในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นถึง20% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้กับลูกค้า อาทิเช่น รับเงินคืนเมื่อจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย ผ่านคิวอาร์โค้ดบนแอปพลิเคชันK PLUS ของธนาคารกสิกรไทยได้สิทธิ์ลุ้นรับ iPhone8เมื่อจ่ายค่าสินค้าร้านBaNANA, Studio7, BKK ผ่านแอป K PLUS และธนาคารยังได้นำฐานข้อมูลไลฟ์สไตล์ลูกค้าK PLUS มาช่วยในการออกแบบแคมเปญให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน Motor Show ล่วงหน้าผ่านแอป K PLUS

จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1ปี 2561ที่ยังเติบโตได้ดี และการขยายตัวของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงมั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ สินเชื่อรวมเติบโตที่ 6-8% และรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตที่ 2-5%