ใจดี ช้อปปิ้ง จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ แอพใจดี ช้อปปิ้ง & UKC ครั้งที่ 1”

0
1345

เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 – บริษัท ใจดี ช้อปปิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ แอพใจดี ช๊อปปิ้ง & UKC ครั้งที่ 1” 2 วัน 1 คืน เพื่อกระชับความรักความสามัคคี เดินหน้าขยายตลาดสุดยอด “น้ำปลาร้าใจดี” และผลิตอีกมากมายในแอพ ใจดี ช๊อปปิ้ง..ณ สมพงษ์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี