“ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ตาฮิเตียน โนนิ” โมรินดาลงนามในสัญญาระยะยาวกับการจัดประกวด Miss Tahiti”

0
2010

“Morinda” บริษัทที่ให้กำเนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาฮิเตียน โนนิ (Tahitian Noni Juice) ได้ลงนามข้อตกลงระยะยาวเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการประกวด Miss Tahiti ข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีเป็นประโยชน์ร่วมกันกับผู้คนและรัฐบาลของตาฮิติ ซึ่งคือบ้านเกิดของโนนิที่ดีที่สุดในโลก

“ไม่มีความสุขใดเท่ากับการสร้างความสุข มิตรภาพรายล้อมด้วยชาวตาฮิติและกองประกวด Miss Tahiti อันน่าอัศจรรย์เท่าครั้งนี้” ชอน วิทนีย์ รองประธานฝ่ายการขายและการตลาดกล่าว “เราเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมนี้ การเฉลิมฉลอง สุขภาพ ความงามและวัฒนธรรมของตาฮิติ โมรินดาเรายืดหยัดบนหลักการพื้นฐานทั้ง 3 ข้อนี้”

ตาฮิติเป็นสถานที่ที่สวยงามหาที่ใดเทียบได้ยาก ชายหาดทรายสีขาวไปจนถึงเทือกภูเขาไฟขนาดใหญ่อันตระการตา ทัศนียภาพของตาฮิติที่น่าทึ่ง ในทำนองเดียวกันประชากรบนเกาะตาฮิติมีความสวยงามและแข็งแกร่ง โมรินดารู้สึกและสำนึกต่อความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรในการรักษาวัฒนธรรมอันดีของตาฮิติในด้านสุขภาพและความงาม ชอน วิทนีย์เชื่อว่า ความร่วมมือนี้เราจะช่วยทำให้มันเกิดขึ้นได้

“เราวาดแรงบันดาลใจต่างๆมากมายจากตาฮิติ” เขายังกล่าวว่า “ไม่ใช่แค่แหล่งกำเนิดโนนิเพียงเท่านั้น แต่เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของบริษัทเราทั้งหมด เราคิดถึงตาฮิติทุกเวลาที่เราก้าวไปข้างหน้า เราหวังว่าการได้สร้างพันธกิจสนับสนุน Miss Tahiti นี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมตาฮิติให้คงอยู่และเจิดจรัสบนดินแดนสวรรค์แห่งนี้ต่อไป”

นอกเหนือจากจากการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนด้านการดำเนินงานและการเงินแล้ว โมรินดายังมอบรางวัลแด่ผู้ชนะจากเวทีการประกวด Miss Tahiti โดยมอบโอกาสการเป็นตัวแทนขององค์กรในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้แบรนด์ของเรา ซึ่งแคมเปญนี้จะพาเธอสู่สถานที่ต่างๆทั่วโลก

ด้วยความสัมพันธ์แบบวงกว้างและใกล้ชิดอันแนบแน่นที่โมรินดามีต่อชาวตาฮิติและรัฐบาลของเฟรนซ์โพลินิเซียยาวนานกว่าสองทศวรรษ เริ่มขึ้นในปี 1996 โมรินดาได้สร้างตลาดผลไม้โนนิซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมากในหมู่เกาะเฟรนซ์โพลินีเซียและทำให้เกิดการจ้างงานมากมายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาฮิเตียนโนนิ” ผลิตภัณฑ์หลักของโมรินดาคือปรากฏการณ์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและทำให้โนนิกลายเป็นสินค้าส่งออกทางเกษตรอันดับหนึ่งของตาฮิติภายในเวลาไม่ถึงสองปี โมรินดาได้สร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยบนเกาะตาฮิติ สร้างงานสร้างรายได้และสนับสนุนทุกโครงการเพื่อช่วยเหลืองานด้านทางสังคม บรรเทาปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงให้การอนุเคราะห์เด็กกำพร้าที่นั่น

“เรามองหาโอกาสอันดีต่อการสร้างพันธมิตรกับขาวตาฮิติ” ชอน วิทนีย์กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวตาฮิติ”

(เกี่ยวกับโมรินดา ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1996 หรือปี พ.ศ. 2539 โมรินดาแพร่สู่สากลด้วยผลิตผลจากโนนิ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาฮิเตียน โนนิ สร้างชื่อเสียงระดับโลก หลังจากนั้นเป็นต้นมา โมรินดาได้รับแรงบันดาลใจจากตาฮิติและผลโนนิจากตาฮิติ นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่เกิดขึ้นจากคุณค่าและรากฐานของผลโนนิ โมรินดาเป็นบริษัทที่นิยามถึงความปรารถนาที่ดี 3 สิ่งต่อเพื่อนมนุษย์คือ สุขภาพที่ดีขึ้น รูปร่างลักษณ์ที่ดีขึ้นและการมีอิสรภาพทางด้านการเงิน)