โฟคัส เวก บางนา ร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวฝรั่งเศส และนักลงทุนชาวไทย แปรรูปขยะเพื่อให้มีมูลค่า งดการทิ้งลงบ่อฝังกลบ

0
802

บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัดซึ่ง เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวฝรั่งเศส และนักลงทุนชาวไทย โดยมี คุณอนุชา สิหนาทกถากุล เป็นประธานกรรมการ และ คุณนนทวัฒน์ ทองมี คุณอัลบอง กาซิเมีย เป็น กรรมการ บริษัททำธุรกิจด้านบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยเบื้องต้นรับขยะจากศูนย์ การค้า ซึ่งในขณะนี้มีศูนย์การค้า เมกาบางนา บิ๊กซี และ เทสโก้โลตัส ที่ได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทแล้ว วัตถุประสงค์หลักของโรงงานคือการแปรรูปขยะเพื่อให้มีมูลค่า งดการทิ้งลงบ่อฝังกลบ และการเผา ในด้านของเทคโนโลยีเป็นการร่วมมือกันด้านการออกแบบ และวิศวกรรมจากต่างประเทศ กับ เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรของ บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนลจำกัด โดย ดร. สมไทย วงษ์เจริญ

ภายในงานพิธีเปิดได้มีแขกที่เป็นภาคส่วนงานรัฐบาล องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระมาร่วมในงานครั้งนี้ อาทิ นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ,พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 , นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ,นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายก อบต.เมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี, Mr. Olivier Richard ท่านผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ,ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ,ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัดและ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ พฤกษะวัน ท่านรองประธาน สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

สำหรับผลที่ได้จากการจัดการขยะอย่างถูกวิธีคือขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ สามารถนำไปส่งยังโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐาน และยังเปลี่ยนขยะที่เหลือให้เป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่า RDF ขยะที่เป็นเศษอาหารจะถูกแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร