โตเกียวมารีนประกันภัย มอบหมวกนิรภัย  ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนรับปีใหม่

0
940

     
นายเชิดชัย ทองกุนา (ที่4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกสินไหมรถยนต์ บริษัท โตเกียวมารีนประ
กันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียน  โรงเรียน
เทพวิทยา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของสำนักงาน คปภ. โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพล ทวีชัยการ(ที่3
จากซ้าย)  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เร็วๆ นี้ /