โตเกียวมารีนประกันชีวิตสนับสนุนกิจกรรมหน่วยทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ

0
925

มร. ชิน ทานิโมโต CEO และ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล DCEO บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีทันตแพย์จากหน่วยทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อและทีมงานจำนวน 20 หน่วยมาให้บริการ ถอดฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนฟรี แก่เด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ รวมทั้งพระสงฆ์และเณร รวม 303 คน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ Share with Care by Tokio Marine Lifeที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของบริษัท คือการเป็นบริษัทที่ดีหรือ To be a Good Company”  ที่กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนยึดถือปฏิบัติทั่วโลก