โครงการ Property Design Contest ครั้งที่3

0
350

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Property Design Contest# 3 การประกวดปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกบ้านเดี่ยวโดย นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดณ หอประชุมคณtสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย