โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร”ธ.ไทยเครดิตฯ เดินหน้าจัดอบรมด้านการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อย ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

0
1556

DSCF1962re

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)เดินหน้าโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”จัดการอบรมด้านการเงินในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าใน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยให้สามารถเติบโตไปด้วยกันตามเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดวิทยากรมาร่วมอบรมในโครงการ ในวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 DSCF1954re

นายนาธัส กฤตวรานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยกล่าวว่า “หลังจากได้ดำเนินโครงการ พ่อค้าแม่ค้าพากเพียรฯจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยมาแล้วหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้ ธนาคารพบว่ายังมีผู้ค้ารายย่อยอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความรู้ด้านการบริหารเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้น ธนาคารจึงตั้งใจจะกระจายการจัดอบรมในโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลูกค้านาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารให้มากที่สุด ครั้งนี้เรามาจัดอบรมกันที่จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นอีกหนึ่งฐานลูกค้าสำคัญของธนาคารก็คาดว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีไม่แพ้ครั้งที่ผ่านๆ มา”

DSCF1978Re

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงินทั้งด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆการจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน