โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID เปิดช่องทางออนไลน์สื่อกลางระหว่างผู้บริจาค – ผู้รับการสนับสนุน เน้นความโปร่งใส ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

0
1636

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เปิดเผยว่า โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) และ ชมรม ปธพ. ได้พัฒนาระบบ เพื่อเป็นช่องทางรับบริจาค และขอรับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย . หน้ากากผ้า, หน้ากาก N95 (ของแพทย์) PPE (ชุดป้องกันเชื้อโรค) , Face Shield (หน้ากากใส) รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพียงสแกน QR Code แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอนในระบบ ทั้งผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค และ ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งโครงการฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่รับบริจาคทุกรายการ โดย สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ กรณีที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ องค์การอาหารและยา หรือ มีข้อสงสัย อีกทั้งมีคณะกรรมการกลั่นกรองในการกระจายผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่า ของที่ส่งมอบต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่แจ้งขอสนับสนุนเข้ามา มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับอย่างแน่นอน ส่วนการจัดส่ง ได้รับความอนุเคราะห์จาก ไปรษณีย์ไทย และ TV Direct ซึ่งระบบดังกล่าวพัฒนาโดยทีมงาน ของ ปธพ. ที่มีความเชี่ยวชาญและต้องการใช้ศักยภาพที่มีเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค และ ผู้ขอรับการสนับสนุน ใช้ช่องทาง QR Code นี้ เพื่อลดภาระของทุกท่าน เน้นความโปร่งใส ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน ติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย อาคารจอดรถ 3 ชั้น 3 รพ.จุฬาลงกรณ์ โทร. 089-919-5000
096-190-1900
096-191-1900
081-917-0617