โครงการประกวดถ่ายภาพ “ AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest ”

0
648


บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “ AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest ” ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเอมสตาร์ โดยเน้นการถ่ายภาพแนวสถาปัตยกรรม (Architecture Photography) ถ่ายภาพภายนอกอาคารเอมสตาร์ ในมุมมองของช่างภาพ เพื่อนำเสนอภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่มีทั้งความสวยงาม หรูหรา  โดดเด่น น่าสนใจ และเป็นที่จับตามองของคนทั่วไป รวมทั้งภาพถ่ายนำเสนอบรรยากาศ (Event Photography) ของงานพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพArchitecture Photography, แนว City Scape และ แนว Event Photography
 • เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อันโดดเด่น ของอาคารที่มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique  Building)  รวมทั้งภาพบรรยากาศในวันงานพิธีเปิดอาคาร โดยเน้นให้เห็นความยิ่งใหญ่ และนำเสนอถึงสโลแกนของบริษัทฯ“ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่…เอมสตาร์” “ AIMSTAR…Where happiness comes true…”
 • เพื่อนำภาพที่ได้ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯ

คุณสมบัติ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ภาพสีเท่านั้น จะเป็นรูปแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้และไม่จำกัดประเภทของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ
 • ไฟล์ภาพ จะต้องเป็น ไฟล์ .jpeg ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5MB
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพ จะต้องคัดเลือกภาพของท่าน ส่งเข้าประกวดเป็นชุด แบ่งเป็น2 ประเภท คือ
  • ภาพถ่ายอาคารทั้งภายในและภายนอก จำนวนอย่างน้อย5 ภาพ (ไม่เกิน 10 ภาพ)
  • ภาพบรรยากาศวันงานพิธีเปิดอาคาร อย่างน้อย10 ภาพ (ไม่เกิน 15 ภาพ)
 • โพสต์ภาพบรรยากาศวันพิธีเปิดอาคารอย่างน้อย 10 ภาพ (ไม่เกิน 15 ภาพ)  ใน Facebook และ/หรืออินสตาแกรม ส่วนตัวของท่าน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2561โดยตั้งค่า Facebook และ/หรือ อินสตาแกรม ของท่านเป็นสาธารณะ และติด #aimstarnetwork #aimstargrandopening  #ประกวดภาพถ่ายเอมสตาร์2018
 • โพสต์ภาพอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างน้อย 5 ภาพ (ไม่เกิน 10 ภาพ) ใน Facebook และ/หรือ อินสตาแกรม ส่วนตัวของท่าน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยตั้งค่าFacebook และ/หรือ อินสตาแกรม ของท่านเป็นสาธารณะ และติด #aimstarnetwork #aimstargrandopening  #ประกวดภาพถ่ายเอมสตาร์2018
 • เมื่อท่านโพสต์ภาพแต่ละประเภทแล้ว ท่านจะต้องเข้ามาที่Facebook Fanpage : aimstarnetwork.official การประกวดภาพถ่าย “ AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest ”  เพื่อ INBOX แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และส่งภาพทั้งหมดที่ท่านโพสต์แล้วมาใน inbox ด้วย
 • ภาพที่ส่งต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟฟิคใดๆบนภาพ และ สามารถปรับแต่งภาพได้ แต่ไม่เกินความเป็นจริง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ใช้การตัดต่อภาพ รวมทั้งห้ามใช้การซ้อนภาพ
 • รูปภาพต้องเป็นผลงานของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • การตัดสินภาพ จะดูจากภาพรวมทั้งหมดของท่าน ทั้ง2 ประเภทที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ตัดสินจากภาพหนึ่งภาพใด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพทั้ง2 ประเภท ตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัล จะต้องส่งไฟล์ภาพจริงที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่7 ตุลาคม 2561

วิธีการสมัครเป็นผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ก.ย. 61ผ่าน google form : https://goo.gl/forms/Dn2V9spSVBhnkbGV2
  หรือผ่าน Qr Code
 • วันเสาร์ที่15 กันยายน 2561 ท่านจะต้องมาลงทะเบียนหน้างานในเวลา 17.00-18.00 น. เพื่อรับบัตรช่างภาพ สำหรับการถ่ายภาพบรรยากาศในวันจัดงานพิธีเปิดอาคาร ณ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 155 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 (แผนที่ตามไฟล์ที่แนบ)
 • สำหรับการถ่ายภาพอาคาร ท่านสามารถถ่ายภาพอาคารได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ได้ตั้งแต่วันที่15-30 กันยายน 2561

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาจากมุมมอง อารมณ์ และเรื่องราวของภาพ ที่สามารถถ่ายทอดภาพการประกวดได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม น่าสนใจ ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้  ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินการประกวด จะดูจากภาพรวมทั้งหมดที่ท่านถ่ายภาพและโพสต์ใน Facebook ของท่านตามกติกาที่กำหนดไว้

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท

ประกาศผล : วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook Fanpage : aimstarnetwork.official

สิทธิ์ในการใช้ภาพ

ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

รายละเอียดอื่นๆ

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 • ข้อผิดผลาดอื่นใดทั้งที่เกิดจากเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ไม่เซ็นชื่อยอมรับเงื่อนไขในใบสมัคร การส่งภาพผิดขนาด หรืออื่นๆ บริษัทฯ อาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้เข้าประกวด เช่น การแอบอ้างผลงานของผู้อื่น, การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ความเสียหายที่เกิดเนื่องจากการถ่ายภาพ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-799-1152หรือ Line ID : @aimstar.info