แอมเวย์ โดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครศึกษาดูงาน

0
1099

thumbnail_Amway and HRM Bangkok

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางบุษปัน วังวิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นางสาวศศี คณานุรักษ์ (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล ต้อนรับ นายธนกร ไชยศรี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการรวม 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของแอมเวย์ ในหัวข้อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน ในฐานะที่แอมเวย์โดดเด่นด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การศึกษาดูงานจัดขึ้น ณ แอมเวย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้