แอมเวย์ จัดอบรมกฎหมายธุรกิจขายตรงแก่พนักงาน

0
1057

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์  (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานแอมเวย์ประเทศไทศ ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรง” เพื่อ ส่งเสริมให้นำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงที่แอมเวย์ยึดมั่นปฏิบัติเสมอมา โดยมีนายกิจธวัช ฤทธีราวี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ การอบรมจัดขึ้น ณ แอมเวย์สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

จากซ้ายไปขวา

  1. นายวิเชียร  รัตนรังษีโรจน์                     ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์               ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
  3. พลตำรวจตรีประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์          เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  4. นายกิจธวัช  ฤทธีราวี                             กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  5. นางชุมพฤนท์  ยุระยง                            ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด