แหล่งก๊าซเจดีเอเริ่มจ่ายก๊าซแล้ว เอ็นจีวีภาคใต้พร้อมให้บริการตามปกติ

0
1638

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ตามที่ ปตท. ได้เปิด “ศูนย์บริหารเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ล่าสุดผู้ผลิตซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ แล้วเสร็จตามแผน และสามารถจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 14.14 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้กับโรงไฟฟ้าจะนะและสถานีก๊าซธรรมชาติหลักจะนะ จ.สงขลา ทำให้สถานการณ์ก๊าซเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมให้บริการผู้ใช้เอ็นจีวีแล้ว

ทั้งนี้ ในช่วงการหยุดซ่อมบำรุง ปตท. สามารถจัดส่งเชื้อเพลิงทดแทนได้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าสนับสนุนพื้นที่ภาคใต้ สำหรับก๊าซธรรมชาติที่จ่ายไปยังภาคตะวันออกนั้น ปตท. ได้เรียกรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นเข้ามาเสริม จึงไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อภาคไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมในส่วนของเอ็นจีวี  ปตท. ได้จัดสรรก๊าซฯ ให้กับสถานีเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้บริการผู้ใช้รถเอ็นจีวีได้อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณเพียงพอตลอดช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เช่นกัน

“ปตท. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ผู้ประกอบการขนส่งและสถานีบริการ รวมถึงผู้ใช้รถเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ปตท. ใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ ผู้ใช้พลังงานสามารถเสนอแนะการให้บริการหรือสอบถามข้อมูลได้ทาง PTT Contact Center 1365”
นายนพดล กล่าวขอบคุณในตอนท้าย