แสนสิริ จำหน่ายหุ้นกู้ 5,500 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ ถึง 26 ก.พ.นี้

0
1290

นายอภิชาติ จูตระกูล (กลาง) ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารกรุงไทย และนางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้แสนสิริ ครั้งที่ 1/2562 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แสนสิริ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 22 และ 25-26 กุมภาพันธ์นี้