แลกเปลี่ยนมุมมอง

0
538

     

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ได้รับเชิญให้ไปแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรจากท่านผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือซีพี คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ Vice President CP ALL โดย CEO        นพกฤษฏิ์ได้รับการทาบทามให้ไปช่วยแบ่งปันคุณค่าแก่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ในโอกาสนี้ท่านประธานนพกฤษฏิ์ได้มอบหนังสือที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารที่ได้เข้ามาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา