แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรุ่น​ที่​ 2

0
224

ดร.สมชาย หัชลีฬหา​ ประธานกรรมการบริหาร​ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัท เจริญโอสถ จำกัด
🎯เข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ สวปอ.มส.SML รุ่นที่2 ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาษาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรุ่น

💥เข้าร่วมประชุม สวปอ.มส.SML รุ่น 2 วางแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา