แด๊กซิน (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนกองประกวด “Proud ทูตแห่งความภูมิใจ”

0
610

บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนกองประกวด “Proud ทูตแห่งความภูมิใจ” ในการจัดประกวดหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส) ที่มีความรู้ ความรัก และความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนสื่อสารเชิงบวก และสื่อสารภาพที่ถูกต้อง ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รับรู้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ทางกองประกวดได้นำหนุ่มสาวงามจำนวน 35 คน เข้ามาเก็บตัวเยี่ยมชม และบันทึกภาพผู้เข้าประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกวด ณ วังยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 4 พ.ย 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทแด๊กซินฯได้ให้การต้อนรับ และสนับสนุนทางกองประกวดอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด และเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นถึงอัตลักษณ์และความสวยงามของสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างแท้จริง