” แด๊กซินจัดอบรม. มหาวิทยาลัยแด๊กซิน ประจำปี 2561

0
348

เมื่อวันที่ 7 8 และ 9 ธันวาคม 2561 บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมครั้งยิ่งใหญ่กับโครงการ “มหาวิทลัยแด๊กซิน ประจำปี 2561”
ขึ้น ณ ภูเขางาม รีสอร์ม จังหวัดนครนายก งานนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
แด๊กซิน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ทำให้เกิดความอบอุ่นเช่นนี้