“เอ็มเพอเร่อร์” จัดประกวดออกแบบบ้านมิติใหม่ ฉลองครบ 30 ปี

0
1550

นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด (ที่ 4 จากขวา) จัดสัมมนาพร้อมชวนส่งผลงานประกวดออกแบบบ้าน ภายใต้หัวข้อ‘The Phenomenon’ “เราไม่ใช่แค่สร้างบ้าน เราสร้างสิ่งมหัศจรรย์”โดยมี สถาปนิก-ดีไซเนอร์ชื่อดัง อาทิ นายนนทวัฒน์ เจริญชาศรี(ที่ 2จากขวา), นายจูน เซคิโน(ที่ 3จากซ้าย)และ นายจีรเวชหงสกุล (ที่ 1 จากขวา)ร่วมให้ความรู้ ณ ศูนย์ประชุมเซ้าต์อีสเอเชียเซ็นเตอร์ (SEAC) เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. อ.ถวลัย์ วงษ์สวรรค์ อดีตหวัหน้าภาควิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต
  2. คุณจิระ ธนรัช ผู้จัดการฝ่ายแบบ บริษัท ดิเอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์
  3. คุณจูน เซคิโน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เซคิโน อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
  4. คุณชาตรี ตระกูลชวลิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์
  5. คุณสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์
  6. คุณสมาน เทียมมีเชาว์ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์
  7. คุณนนทวัฒน์ เจริญชาศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ดัคท์สโตร์ เดอะดีไซน์กูรู จำกัด และ บริษัท ดิออเธอร์ส จำกัด (The Others)
  8. คุณจีรเวช หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ*

สามารถสมัครและส่งผลงานการออกแบบบ้านภายใต้หัวข้อ The PHENOMENON “เราไม่ใช่แค่สร้างบ้าน เราสร้างสิ่งมหัศจรรย์”โดยส่งผลงานเป็นเพลทขนาด A1 จำนวน 2 แผ่น (ติดลงบนแผ่น Future Board) +               ไรท์ผลงานเป็นไฟล์ภาพใส่ใน CD แนบเพลท พร้อมกรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ และส่งมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัดเลขที่ 288/18 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 สอบถามเพิ่มเติมที่โทร.0-2970-3080-3, แฟกซ์0-2970-3228, Line ID : @TheEmperorHouse (mkt@emperorhouse.com / www.emperorhouse.com) ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2561โดยไม่เสียค่าสมัคร