เอไอเอ เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมใหม่ “เอไอเอ ซีไอ พลัส” เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตทุกกรณี

0
3914

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดประกันสุขภาพ เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด“เอไอเอ ซีไอ พลัส” (AIA CI Plus)เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งความคุ้มครองโรคร้ายแรง และการเสียชีวิตทุกกรณี 

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “จากความสำเร็จของแคมเปญ “AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย” ซึ่งทางบริษัทได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2560 เพื่อมุ่งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อรับมือกับโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบประกัน เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (AIA CI Super Care)สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส โกลด์ (AIA CI Plus Gold)สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) และสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (AIA Health Cancer)เอไอเอ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ้มครองโรคร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมและเพียงพอมากยิ่งขึ้น  โดยล่าสุดเราได้พัฒนา สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ พลัส”(AIA CI Plus)ที่มอบความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งโรคร้ายแรง และการเสียชีวิตทุกกรณี”

โดย“สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ พลัสนี้เป็นการมอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งครอบคลุมสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตของคนไทยรวม 44  โรค ใน 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก  กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และทุพพลภาพ  และกลุ่มโรคร้ายแรงในผู้เยาว์   พร้อมเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  โดยจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง หรือเสียชีวิต  ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ พลัสสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี  โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้สูงสุด 25 ล้านบาท”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aia.co.thหรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ Call Center 1581 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

คำเตือน:

  • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ