เอไอเอ ผนึก โรงพยาบาลชั้นนำ อย่างต่อเนื่อง เน้นส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าประกันสุขภาพ

0
999

     

     

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช(ที่ 8 จากซ้าย แถวหน้า) ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ และผู้บริหารฝ่ายประกันสุขภาพ จัดสัมมนาร่วมกับผู้บริหารและผู้นำทีมปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในโครงการ AIA Preferred Providers39 แห่ง ที่โรงแรมนารายณ์ เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อผนึกความร่วมมือ ประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นการส่งมอบคุณค่าที่ดีเลิศแก่ลูกค้าประกันสุขภาพร่วมกัน ทั้งด้านการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ การดูแลรักษาพยาบาล และการบริการที่ประทับใจ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Healthier, Longer, Better Lives)